Türkçe
BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak denetim ve belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte, denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve denetim ve belgelendirme kararlarının ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı, belgelendirilen ürünlere dair ticaret, komisyonculuk , müşavirlik yapmayacağımızı,

Yönetim sistemi ve finans yönetimimizin, çalışmalarımız ve diğer tüm faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini,

Sözleşmeli denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi müşterilerimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkisinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı,

Tüm denetim ekibi üyelerimiz ve belgelendirme karar alıcılarımızın verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında yapılmadığını,

Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

Burçin YUMRUKÇU
Genel Müdür
BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KEK-EK-03 Tarafsızlık Politikası-Rev.03-24.07.2017
 
Copyright © 2013 | BVA Belgelendirme Tüm Hakları Saklıdır.