Türkçe
Ürünün satın alma, hammadde, üretim, kontrol, sevkiyat ve test aşamalarında yapılan işleri tanımlayan, olması gereken performansları ve karakteristik özelliklerini belirleyen ürün standartlarına göre uygunluk değerlendirme hizmetlerimizi içerir.
 
Copyright © 2013 | BVA Belgelendirme Tüm Hakları Saklıdır.